Loch Nees størfiskeri

Der må fiskes døgnet rundt i Catch & Release søen. Send SMS eller ring 20441720, hvis du/I fisker om natten.

Vedr. håndtering af stør, så skal der bruges vejeslynge, og de store fisk skal håndteres i vandet, og ikke på land.

Undgå halegreb, for at undgå at skade fisken.

LÆS REGLER FØR FISKERI PÅBEGYNDES.


Der er udsat stør op til 48,5 kilo, gedder op til 9 kilo, Store suder, karper op til 7 kilo, samt lidt store aborrer. Søens dybde varierer fra 1,5-3,5 meter og der er 2 undervandsøer på 8+12m2 med en dyb rende imellem.

Nyt fra facebook

Klik for at scrolle