Priser og regler for størfiskeri

Priser pr. stang pr. person

2 timer140 kr.20 euro
3 timer170 kr.24 euro
4 timer190 kr.27 euro
5 timer210 kr.30 euro
6 timer230 kr.33 euro
7 timer260 kr.37 euro
8 timer290 kr.42 euro
9 timer320 kr.46 euro
10 timer340 kr.48 euro
12 timer400 kr. 57 euro
18 timer500 kr.71 euro
24 timer600 kr. 85 euro
Stang nr. 2gratisgratis

Priser gældende fra 8.3.24.

Tyveri af fisk politianmeldes og medfører bortvisning for bestandig samt erstatningskrav på 15.000,00 kr.
Se regler for catch & release sø, hvis du ønsker at fiske efter stør, karper, Koikarper, maller, suder, aborre, gedder – som alle skal genudsættes.

GENERELLE REGLER

 • Catch & Release søen har samme priser, som ørredsøen, men reglerne er anderledes. Alle
  skal derfor sætte sig grundigt ind i disse for både egen og for fiskenes skyld.
 • Hjemtagelse af fisk fra søen vil medføre bortvisning fra søen for bestandigt, samt
  erstatningspligt af fiskens værdi. Alle fisk skal genudsættes.
 • Andre fiskere skal udvise hensyn. Hvis en større fisk er på, skal man trækkes sine agn ind,
  hvis fisken svømmer mod disse. Man skal hjælpe ved fangst/håndtering, hvis der er brug
  for dette.
 • Hvis man forlader sin plads, skal linerne rulles ind.
 • Børn/unge under 16 skal være ifølge med en voksen, der har kendskab til stør og Catch &
  Release fiskeri.
 • De opsatte borde/bænke er ikke til agn/olier. Kun til madpakker og almindeligt brug.


HÅNDTERING

 • Der er meget store stør i søen - op til ca. 60 kg
 • Fiskere ved søen skal medbringe egnet afkrogningsmåtte, og fisken må ikke lægges på grus/græs.
 • ALLE fisk skal håndteres/afkroges i vandet eller på måtte.
 • Der skal bruges knudeløse net eller gumminet til landing af fisk. Gerne minimum 42” til stør. Nettet skal kunne huse hele fisken. Ellers skal den håndteres i vandet.
 • Fisk må ikke løftes direkte i halen/gællerne, men skal understøttes under bugen.
 • Vejeslynger skal bruges ved eventuel vejning og genudsætning.
 • Fotografering af fiskene - de må aldrig løftes op. Fisken må lægges på en måtte, eller håndteres ude i
  vandet. Waders kan derfor anbefales.
 • Overtrædelse og fejlhåndtering med skade til følge, vil medføre krav om erstatning.

GREJ

 • Der skal anvendes grej, som er egnet til fiskeri efter stør. Dvs. Stænger på minimum 2,5 lbs
  testkurve (Stangen bøjer maks. 90 grader ved belastning på 1,133 kilo), Hjul med god
  bremse og minimum 150 meter linekapacitet.
  Enhver form for UL-fiskeri er således ikke tilladt efter stør eller andre fisk i søen.
 • De yderste 2 meter af linen/tacklet, skal være nylonline, fluocarbon i minimum 0,50-0,60 mm.
 • Hovedlinen skal have brudstyrke, der er højere end forfanget. Det anbefales at bruge
  nylonline eller fluocarbon, som hovedline.
 • Bly skal enten være glidebly, eller monteres med saftey clip, så det ikke risikeres, at fisk kan
  slæbe rundt på bly, hvis linen knækker.
 • Der skal bruges modhageløse enkeltkroge. Maks 1 krog pr. stang. Dette gælder også til geddefiskeriet.
  Der må ikke bruges cirkelkroge.
 • Agn må ikke sættes direkte på krogen for at undgå for dybe krogninger. Det betyder, at såvel agn til gedder, karpe, suder og stør, skal trådes/monteres på hairrigs. Eneste undtagelse er dappefiskeri med brød i overfladen, hvor brødet må monteres direkte på krogen.
 • Sejlads, samt brug af baitboat og sbombs er tilladt.
 • Brug af ekkolod tilladt.


AGN

 • Agn skal overholde de gældende regler fra fødevareministeriet. Det er ikke tilladt at bruge nogen form for saltvandsagn eller fisk fra andre vande end vores.
 • Boillies og anden godkendt stør/karpeagn er tilladt. Løs fodring er ikke tilladt. Dog må der bruges pva net/poser. Strømper og andet uopløseligt er ikke tilladt.
 • Brød til dappefiskeri, fodermajs og kogte agn til karpe/sudefiskeri er tilladt.
 • Kunstagn, som blink, gummiagn, wobblere mm. er ikke tilladt, da støren kan tage tabte agn fra bunden.


NATFISKERI

Der må fiskes i Catch &  Release søen om natten.
I skal ringe eller sende sms til Tonny på tlf. 20441730 med navn samt antal fisketimer


ER DU I TVIVL – SÅ SPØRG.